Grønt Pladsudvalg

Pladsudvalget arbejder med forbedringer og forskønnelse af vores fællesplads. Arbejdet er indtil videre mundet ud i udkast til en helhedsplan for pladsen og ikke mindst i etablering af et boldbur på pladsen.

Vi har haft andre forslag på generalforsamlinger, bl.a. har vi foreslået at plante et stort egetræ på pladsen og sætte en smuk bænk rundt omkring træet. Vi har også talt om at fjerne asfalt og lægge et andet underlag. Disse ideer kunne man måske tage op igen på et tidspunkt.

Hvis nogen har spørgsmål eller godt kunne tænke sig at være med er i velkomne til at henvende jer til:

Medlemmer:
Ulla, have 80
Hanne, have 140
Ane, have 78
Charlotte, have 79
Luna, have 109