Børne og Ungeudvalg

Børne og Ungeudvalget står for arrangementer for børn og unge i foreningen. Bl.a. er det Børne og Unge udvalget der står for vores legendariske fastelavn.

Medlemmer:
Karin, have 61
Jeppe, have 5