Vand

Her på siden kan du læse lidt om vandpriser og gode råd omkring vand og vandrør.

Det er dit ansvar at vandmåleren virker og tæller dit vandforbrug
I december aflæses vandforbruget og du får efterfølgende en opgørelse fra AB administrationsselskabet som varetager vores økonomi i forhold til vandregnskabet.

Vær opmærksom på dryppende vandhaner/ løbende toiletter, det kan koste dig mange penge hvis du ikke opdager det. I vintertiden skal du være opmærksom på, at dine vandrør/ udendørs vandhane ikke fryser og springer. Ydermere skal du, hvis din vandmåler sidder i en brønd udendørs, sørge for at proppen til brønden er intakt.

Såfremt din vandmåler er i stykker, glasset i den kan være frostskadet eller tælleværket er itu, skal du sørge for at få købt og opsat en ny. Husk at aflæse det gamle målertal samt det nye og aflever tallene med dato og navn til kontoret i have 66.

River du dit hus ned og bygger nyt/ laver om på vandinstallationen (opsætter ny måler) skal du også aflæse din måler og aflevere tallene med dato og navn til kontoret i have 66.

Priser på vand kan findes på www.hofor.dk. Prisen er sammensat af en række elementer, som fx. levering og afledning af vand, bidrag til grundvandsbeskyttelse, statsafgifter og moms. Desuden betales der for at have en vandmåler.