Regler for affald

Dagrenovation
Dagrenovation, som indsamles af foreningens skraldemænd, er det affald, der er tilbage, når du har sorteret det genanvendelige og det farlige affald fra. Papir, pap, glas, kemikalier, haveaffald og storskrald er altså ikke dagrenovation.
Husk af glasskår og andet skarpt eller stikkende affald, af hensyn til skraldemændene, skal pakkes ind inden det puttes i affaldssækken.

Pap og karton
Pap er typisk emballage, f.eks. pakken om tandpastatuben, legetøjet eller fjernsynet. Det kan også være bølgepap, røret i en køkkenrulle og bagsiden på en A4-blok. Pap og karton kan kun genbruges, hvis det er rent. Pizzabakker må derfor ikke afleveres i papbeholderen, da der ofte sidder madrester i låget.

Papiraffald
Papir affald omfatter viser, ugeblade, reklamer, kuverter, telefonbøger, kontorpapir, bøger.

Glas og drikkevareemballage
Alle typer glas og flasker skal afleveres i de opstillede glascontainere. Her skal du også aflevere dine dåser uden pant og plastikflasker fra drikkevare. Emballagerne skal være tomme. Låget må meget gerne blive siddende på, det kan også genanvendes. Det er kun plast og metal fra drikkevarer, der skal i glascontainerne. Plastflasker fra skyllemidel, afløbsrens og lignende kan skabe problemer for sortering og genanvendelse.

Elektronik
Foreningen har tidligere haft en aftale om afhentning af elektronikaffald. Det har viikke længere. Det er derfor ikke længere tilladt at stille elektronikaffald i have 66.

Haveaffald
Haveaffald må ikke pakkes i plastiksække. Grene, stubbe og stammer med en længde på over 120 cm og en diameter større end 10 cm kan ikke behandles på et komposteringsanlæg. Det skal derfor afleveres som storskrald. Det er vigtigt at undgå metal- og plasttråd, som ikke kan komposteres.

Farligt affald
Farligt affald er en lang række produkter i husholdningen som f.eks. terpentin, maling og kemikalier. Fælles for det farlige affald er, at det ikke må afleveres i skraldespanden eller til storskrald, da det er skadeligt for miljøet. Er du i tvivl om et produkt er farligt affald, kan du slå produktet op i kommunens oversigt over produkter der er farligt affald.

Farligt affald skal de enkelte medlemmer selv sørge for at aflevere på genbrugsstationen eller til kommunens miljøbil.