Kategoriarkiv: Nyheder

Nyheds feed

Referat fra bestyrelsesmøde 18. juni 2018

Bestyrelsen holdt møde mandag den 18. juni.

  • Vi fik konstitueret os – med ny næstformand
  • Vi beslutteede en række tiltag for forbedring af forholdene for Baghavens naboer – og Baghaven
  • Vi diskuterede og tog beslutningen vedrørende den øgede trafik med MC’er på stien til Digevej

Læs hele referatet her

Næste bestyrelsesmøde: 13.08.18

Næste træffetid: 30.7.18

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Få indflydelsen på indretning af affaldspladsen

Vores plads til affaldscontainere og skure på have 66 trænger til en kærlig hånd. Bestyrelsen inviterer til et møde for at få ønsker og ideer til en nyindretning af pladsen. Vi vil meget gerne se nogle af naboerne, men også andre interesserede.
Arbejdet skal munde ud i et oplæg, der kan vedtages af generalforsamlingen.
Vi mødes mandag den 12. marts kl. 18.30 i bestyrelseshuset på have 66.
Er du interesseret i emnet, men er forhindret den pågældende dag, så skriv en mail til: formand@hfsundbyvester.dk

Generalforsamling – sæt kryds i kalenderen

Haveforeningens generalforsamling afholdes i år den 23. maj.

Husk: Forslag og forslag til vedtægtsændringer fra medlemmer, kan kun behandles, når de er indgivet til bestyrelsen senest 1. maj. Fremsatte forslag, skal have angivet en periode, for hvilken aktiviteten eller anskaffelsen gennemføres. Såfremt perioden overskrides, bortfalder bevillingen. Hvis fristen involverer bestyrelsen, skal bestyrelsen involveres i tidsfristen.

De bedste hilsner

Bestyrelsen