Kategoriarkiv: Nyheder

Nyheds feed

SNERYDNING I KRISE

SNERYDNING I KRISE
Snerydnings holdet er desværre reduceret til kun at være 3 mand, hvor en er bortrejst halvdelen af december Den indtil nu fungerende snerydningsformand er desværre sygemeldt med dårlig ryg.
2½ mand til snerydning er ikke nok. Derfor mangler vi folk.
Er der nogen, der vil melde sig. Send en mail til bestyrelsen@hfsundbyvester.dk    Vi har brug for voksne, der er i stand til at betjene vores traktor med saltspreder og kost. Arbejdet foregår så man er fædig med fejningen kl. 7.00 om morgenen. Inden man går i gang, vil man få et kursus, så man kan bruge grejet korrekt. Lønnen er pt. Kr. 200,- pr time ( det tager 1 – 2 timer). Hvis ikke der nogen der melder sig, må vi droppe snerydningsordningen, og folk må selv stå for rydningen på gangene. Eller også må vi overveje at sætte professionelle til opgaven. Men det er dyrt og kræver nok ekstra bevilling m.h.t. betaling.
Mvh. Bestyrelsen

Hvor gammel er din vandmåler – infoslip

Husk at aflevere infoslip om din vandmåler.
Du skal skrive havenummer og årstal for hvornår din vandmåler er udskiftet.
Afleveres i foreningens postkasse have 66 senest 1-12-2014.
Uddelt 1-11-2014.
Pr. 25-11-2014 har 75 afleveret infoslippen.
Venlig hilsen
Jan have 160 og Peter have 59

Storskralds container 21/11

STORSKRALD CONTAINER  d.21/11 CONTAINEREN ÅBNER KL. 17.00 IKKE MURBROKKER + STEN + JORD + EL affald.

MEN DER MÅ GERNE STILLES STORT  ELEKTRISK  AFFALD ( KØLESKAB, KOMFUR, FJERNSYN O.LG.) VED SIDEN AF CONTAINEREN.

NÅR CONTAINEREN ER FYLDT SKAL DU TAGE DIT STORSKRALD MED HJEM IGEN OG VENTE TIL NÆSTE STORSKRALDS CONTAINER   TAK

Udskiftning af vandmålere i Hf. Sundbyvester

På generalforsamlingen i år besluttede vi at udskifte vandmålerne i Hf. Sundbyvester.

Vi vil gerne vide hvor gamle vandmålerne er. Derfor har alle den
1. november 2014 fået en lille info/svar-slip i postkassen.

Svar venligst på den og aflever den i foreningens postkasse i have 66 senest d. 1. december.

Venlig hilsen
Jan have 160 og Peter (vandmand) have 59

Havevandring d. 25/10-14 kl. 10.00

Bestyrelsen foretager en havevandring lørdag d. 25/10-14 kl 10.00.

Vi vil se på om tingene er i orden i forhold til vores ordensregler, der siger at:

  • 15. Hække og supplerende trådhegn må ingen steder være over 1,8 m. Trådhegn skal altid opsættes indenfor det levende hegn. Ved nyplantning af hække, skal afstanden fra planternes centrum til asfalten være minimum 50 cm. Pil og Poppel må ikke anvendes til hegn, da de ødelægger drænene.
  • 16. Træer skal vedligeholdes, således at højde og tæthed ikke virker generende på de omkringliggende haver eller den kørende trafik. I en højde op til 4 m, må træer ikke have grene, der rager ud over havegangene.
  • 17. Træer, hække og haveområder, skal bringes i rimelig stand senest den 1. juli og igen senest den 1. oktober. Hække må på intet tidspunkt være så brede at de når ud over asfalten. Medlemmer med trafikskilte placeret på deres havelod, skal holde skiltene fri for bevoksning, således at det altid er muligt at se skiltene, ud fra det formål de er placeret.
  • 18. Medlemmer skal holde gangen ud for egen have ren (dvs. fjerne affald og feje). De medlemmer der har haver ud mod Røde Mellemvej har også pligt til at renholde disse områder.
  • 19. I sommerhalvåret skal arealet ud til gange og tværstier holdes fri for ukrudt. De medlemmer der har haver ud mod Røde Mellemvej har også pligt til at holde arealet ud til fortovet fri for ukrudt.

Med dette indlæg håber vi at alle er forberedte, og har bragt tingene i orden, når vi kommer rundt. Og nu ved alle, hvad det er vi vil se efter i forbindelse med havevandringen.

Vi ses ude på gangene!

Mvh
Bestyrelsen

Dette indlæg kommer også i oktoberudgaven af Bladlusen