Alle indlæg af Søren Krogsgaard

Freddys Baghavebiks slår dørene op 2. juli kl. 17

I sommeren 2019 stilles foreningens lokaler i have 75 til rådighed for foreningens medlemmer.

En ramme for fortsat samvær, for fælles arrangementer, til møder og musik, til fællesspisning og til drinks, til højtlæsning, til film, som udgangspunkt for ekskursioner.

Et sted for enkeltpersoner eller grupper af medlemmer, der vil sætte noget i gang.

En mulighed for enkeltevents og for faste indslag.

En periode, hvor vi kan arbejde med at udvikle og afprøve ideer til en fælles ramme og endnu mere indhold i det lille grønne hus i nummer 75. – Ideer som bæres med ind i arbejdet med en permanent løsning.

Reglerne for anvendelsen af lokalerne er simple

 • FOR FORENINGEN. Lokalerne og festpladsen kan bruges først og fremmest til aktiviteter, der er åbne for med foreningens medlemmer. (Altså ingen private lukkede arrangementer)
 • ÅBEN. Gæster udefra kan være i orden – på samme måde som det er ved fx loppemarkedet eller fastelavn
 • HENSYNSFULD. Foreningens ordensregler gælder og sætter rammen for adfærd og hensyntagen til naboer og hinanden. Ingen musik udendørs efter 20
 • SELVFORVALTNING. Lokalerne bookes ved at skrive sig på Tavlen ved indgangen – princippet er først til mølle og forhåbning om indbyrdes koordination. Adgang fås via nøgleboks – kontakt en fra bestyrelsen for kode
 • SYNLIG. Arrangørerne opfordres til at gøre aktiviteterne synlige for medlemmerne – fx på foreningens Facebook som opslag eller event. Men husk altid at bruge Tavlen
 • ANSVARLIG. Det medlem, der booker er ansvarlig for lokalerne i anvendelsesperioden – herunder for at lokalet efterlades opryddet, rent (der er ikke anden rengøring end den vi selv udfører) og aflåst
 • GRATIS. Brug af lokaler og inventar er gratis. Driftsudgifter til vand og el dækkes af foreningen
 • SELVBÆRENDE. Arrangørerne er selv ansvarlig for evt. opkrævning af penge til gennemførelsen af aktiviteter (fx udgifter til mad, underviser, musiker el.lign.)
 • TVIVL. Spørg bestyrelsen (Se kontaktpersonoplysninger på Tavlen), hvis der er noget du er i tvivl om omkring anvendelsen af lokalerne
 • BØVL. Klager og tvister omkring brugen af lokalerne sker altid direkte til formanden der vurderer behovet for evt. indgriben. Formandens afgørelse er endelig. Bestyrelsen kan uden varsel ændre betingelserne for anvendelsen af lokalerne. 
 • FORNUFT OG RESPEKT. BRUG LOKALERNE PÅ EN MÅDE, SÅ VI IKKE HAR BEHOV FOR AT LAVE YDERLIGERE REGLER

Vi samler op på ideer og erfaringer på et fælles idemøde den 1. september.

RIGTIG GOD FORNØJELSE!!

Bestyrelsen

REFERAT fra Bestyrelsesmøde 25.04.2019

Bestyrelsen holdt møde. Der blev blandt andet besluttet og diskuteret følgende:

 • Bestyrelsen afsætter 3500 kroner til workshop om mini-haver, hvis der er minimum 20 deltagere
 • Status på test af nye vandmålere
 • Præcisering af foreningens ansvar ved læk på vandrør
 • Ansøgning om dispensation fra lokalplan for at kunne drive restaurant i lokalerne på Diamantgangen 75 er udfærdiget
 • Flemming Madsen har meldt til bestyrelsen, at han vil stille op til formandsposten

Se mere her

referat fra bestyrelsesmøde 28/3 2019

Bestyrelsen holdt møde torsdag den 28/3. Her blev blandt andet følgende emner vendt:

 • Nyt læk på vandrør i foreningen
 • Baghaven – overdragelse af ejerskab – Mads er gået ud af ejerkredsen bag Baghaven
 • Baghaven – Bestyrelsen søger om dispensation for lokalplan efter kommunen har givet foreningen et påbud for Baghavens drift af restauration i lokalerne.
 • Installation af stophaner som del af vandmåler-udskiftning – der bliver sat 10.000 kroner af til installation af stophaner ved huse, der ikke har dem.
 • Generalforsamling 20. maj – der skal findes tre nye medlemmer til bestyrelsen. Bestyrelsen vil stille forslag om huslejefritagelse til Baghaven og en forhøjelse af havelejen.

Læs hele referatet her

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE – 3. JANUAR 2019

Bestyrelsen holdt møde den 3. januar. Følgende blev blandt andet diskuteret/besluttet.

1. Klagen til kommunen over Baghavens drift m.m. kan medføre kræve ændringer af Baghavens lokaler – og i sidste ende resultere i udgifter til foreningen. For at medlemmerne kan tage stilling til samlede og endelige rammeløsninger for en bæredygtig drift af Baghaven beslutter bestyrelsen at aflyse den planlagte ekstraordinære generalforsamling. Bestyrelsen giver i samme moment Baghaven hensættelse for huslejebetaling frem til den ordinære generalforsamling.

2. Bestyrelsen godkender, at udvalget for udskiftning af vores vandmålere sætter gang i en mindre test af nye vandmålere

3. GF er fastlagt til 20 maj. kl. 18GF er fastlagt til 20 maj. kl. 18

Læs referatet her: https://hfsundbyvester.dk/wp-content/uploads/2019/01/Referat-03.01.2019.pdf

Diamantgangen blokeret i 4 dage

Diamantgangen bliver blokeret ved have nr. 89 fra mandag den 8.10- til og med torsdag 11.10 for al biltrafik,
Det skyldes, at  HOFOR bliver nødt til at grave ud til fjernvarme. Det betyder, at man ikke kan køre ind til pladsen og de haver, der ligger efter pladsen i denne periode, men at man i stedet for skal bruge en af de tilstødende gange.
HOFOR beklager besværet.

Indkaldelse til møde om renovationspladsen

Bestyrelsen kalder til åbent møde for hele haveforeningen omkring ombygning af renovationspladsen samt lydisolerende hegn rundt om.

Mødet foregår onsdag d. 12/9 kl. 19.00 i mødehuset på renovationspladsen. Udvalget præsenterer eksisterende planer, hvor der som beboer er mulighed for at komme med inputs og ideer.

Vi glæder os til at se jer.

Mange Venlige Hilsner

Bestyrelsen