Alle indlæg af Søren Krogsgaard

referat fra bestyrelsesmøde 28/3 2019

Bestyrelsen holdt møde torsdag den 28/3. Her blev blandt andet følgende emner vendt:

  • Nyt læk på vandrør i foreningen
  • Baghaven – overdragelse af ejerskab – Mads er gået ud af ejerkredsen bag Baghaven
  • Baghaven – Bestyrelsen søger om dispensation for lokalplan efter kommunen har givet foreningen et påbud for Baghavens drift af restauration i lokalerne.
  • Installation af stophaner som del af vandmåler-udskiftning – der bliver sat 10.000 kroner af til installation af stophaner ved huse, der ikke har dem.
  • Generalforsamling 20. maj – der skal findes tre nye medlemmer til bestyrelsen. Bestyrelsen vil stille forslag om huslejefritagelse til Baghaven og en forhøjelse af havelejen.

Læs hele referatet her

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE – 3. JANUAR 2019

Bestyrelsen holdt møde den 3. januar. Følgende blev blandt andet diskuteret/besluttet.

1. Klagen til kommunen over Baghavens drift m.m. kan medføre kræve ændringer af Baghavens lokaler – og i sidste ende resultere i udgifter til foreningen. For at medlemmerne kan tage stilling til samlede og endelige rammeløsninger for en bæredygtig drift af Baghaven beslutter bestyrelsen at aflyse den planlagte ekstraordinære generalforsamling. Bestyrelsen giver i samme moment Baghaven hensættelse for huslejebetaling frem til den ordinære generalforsamling.

2. Bestyrelsen godkender, at udvalget for udskiftning af vores vandmålere sætter gang i en mindre test af nye vandmålere

3. GF er fastlagt til 20 maj. kl. 18GF er fastlagt til 20 maj. kl. 18

Læs referatet her: https://hfsundbyvester.dk/wp-content/uploads/2019/01/Referat-03.01.2019.pdf

Diamantgangen blokeret i 4 dage

Diamantgangen bliver blokeret ved have nr. 89 fra mandag den 8.10- til og med torsdag 11.10 for al biltrafik,
Det skyldes, at  HOFOR bliver nødt til at grave ud til fjernvarme. Det betyder, at man ikke kan køre ind til pladsen og de haver, der ligger efter pladsen i denne periode, men at man i stedet for skal bruge en af de tilstødende gange.
HOFOR beklager besværet.

Indkaldelse til møde om renovationspladsen

Bestyrelsen kalder til åbent møde for hele haveforeningen omkring ombygning af renovationspladsen samt lydisolerende hegn rundt om.

Mødet foregår onsdag d. 12/9 kl. 19.00 i mødehuset på renovationspladsen. Udvalget præsenterer eksisterende planer, hvor der som beboer er mulighed for at komme med inputs og ideer.

Vi glæder os til at se jer.

Mange Venlige Hilsner

Bestyrelsen

Havevandring mandag den 27. august

Bestyrelsen går på have-vandring den 27. august
Her sørger vi for, at der er god nok plads på vores små havegange.
Så husk at få klippet hækken m.m.

I ordensreglerne hedder det:
Træer skal vedligeholdes, således at højde og tæthed ikke virker generende på de omkringliggende
haver eller den kørende trafik. I en højde op til 4 m, må træer ikke have grene, der
rager ud over havegangene.
18. Træer, hække og haveområder, skal bringes i rimelig stand senest den 1. juli og igen senest
den 1. oktober. Hække må på intet tidspunkt være så brede at de når ud over asfalten. Medlemmer
med trafikskilte placeret på deres havelod, skal holde skiltene fri for bevoksning,
således at det altid er muligt at se skiltene, ud fra det formål de er placeret.