Freddys Baghavebiks slår dørene op 2. juli kl. 17

I sommeren 2019 stilles foreningens lokaler i have 75 til rådighed for foreningens medlemmer.

En ramme for fortsat samvær, for fælles arrangementer, til møder og musik, til fællesspisning og til drinks, til højtlæsning, til film, som udgangspunkt for ekskursioner.

Et sted for enkeltpersoner eller grupper af medlemmer, der vil sætte noget i gang.

En mulighed for enkeltevents og for faste indslag.

En periode, hvor vi kan arbejde med at udvikle og afprøve ideer til en fælles ramme og endnu mere indhold i det lille grønne hus i nummer 75. – Ideer som bæres med ind i arbejdet med en permanent løsning.

Reglerne for anvendelsen af lokalerne er simple

 • FOR FORENINGEN. Lokalerne og festpladsen kan bruges først og fremmest til aktiviteter, der er åbne for med foreningens medlemmer. (Altså ingen private lukkede arrangementer)
 • ÅBEN. Gæster udefra kan være i orden – på samme måde som det er ved fx loppemarkedet eller fastelavn
 • HENSYNSFULD. Foreningens ordensregler gælder og sætter rammen for adfærd og hensyntagen til naboer og hinanden. Ingen musik udendørs efter 20
 • SELVFORVALTNING. Lokalerne bookes ved at skrive sig på Tavlen ved indgangen – princippet er først til mølle og forhåbning om indbyrdes koordination. Adgang fås via nøgleboks – kontakt en fra bestyrelsen for kode
 • SYNLIG. Arrangørerne opfordres til at gøre aktiviteterne synlige for medlemmerne – fx på foreningens Facebook som opslag eller event. Men husk altid at bruge Tavlen
 • ANSVARLIG. Det medlem, der booker er ansvarlig for lokalerne i anvendelsesperioden – herunder for at lokalet efterlades opryddet, rent (der er ikke anden rengøring end den vi selv udfører) og aflåst
 • GRATIS. Brug af lokaler og inventar er gratis. Driftsudgifter til vand og el dækkes af foreningen
 • SELVBÆRENDE. Arrangørerne er selv ansvarlig for evt. opkrævning af penge til gennemførelsen af aktiviteter (fx udgifter til mad, underviser, musiker el.lign.)
 • TVIVL. Spørg bestyrelsen (Se kontaktpersonoplysninger på Tavlen), hvis der er noget du er i tvivl om omkring anvendelsen af lokalerne
 • BØVL. Klager og tvister omkring brugen af lokalerne sker altid direkte til formanden der vurderer behovet for evt. indgriben. Formandens afgørelse er endelig. Bestyrelsen kan uden varsel ændre betingelserne for anvendelsen af lokalerne. 
 • FORNUFT OG RESPEKT. BRUG LOKALERNE PÅ EN MÅDE, SÅ VI IKKE HAR BEHOV FOR AT LAVE YDERLIGERE REGLER

Vi samler op på ideer og erfaringer på et fælles idemøde den 1. september.

RIGTIG GOD FORNØJELSE!!

Bestyrelsen