REFERAT fra Bestyrelsesmøde 25.04.2019

Bestyrelsen holdt møde. Der blev blandt andet besluttet og diskuteret følgende:

  • Bestyrelsen afsætter 3500 kroner til workshop om mini-haver, hvis der er minimum 20 deltagere
  • Status på test af nye vandmålere
  • Præcisering af foreningens ansvar ved læk på vandrør
  • Ansøgning om dispensation fra lokalplan for at kunne drive restaurant i lokalerne på Diamantgangen 75 er udfærdiget
  • Flemming Madsen har meldt til bestyrelsen, at han vil stille op til formandsposten

Se mere her