referat fra bestyrelsesmøde 28/3 2019

Bestyrelsen holdt møde torsdag den 28/3. Her blev blandt andet følgende emner vendt:

  • Nyt læk på vandrør i foreningen
  • Baghaven – overdragelse af ejerskab – Mads er gået ud af ejerkredsen bag Baghaven
  • Baghaven – Bestyrelsen søger om dispensation for lokalplan efter kommunen har givet foreningen et påbud for Baghavens drift af restauration i lokalerne.
  • Installation af stophaner som del af vandmåler-udskiftning – der bliver sat 10.000 kroner af til installation af stophaner ved huse, der ikke har dem.
  • Generalforsamling 20. maj – der skal findes tre nye medlemmer til bestyrelsen. Bestyrelsen vil stille forslag om huslejefritagelse til Baghaven og en forhøjelse af havelejen.

Læs hele referatet her