Referat fra bestyrelsesmøde 10. september 2018

Bestyrelsen holdt møde mandag den 10. september. Læs det her
På mødet blev der blandt andet diskuteret følgende:

  • Tiltag for at begrænse gener for naboer til Baghaven/pladsen og musikarrangementer
  • Bestyrelsens input til kulturudvalgets retningslinjer for arrangementer

Næste bestyrelsesmøde: 08.10.18
Næste træffetid: 24.09.18

Dbh.
Bestyrelsen