Referat bestyrelsesmøde 13. august 2018

Bestyrelsen holdt møde den 13. august.

Her blev der blandt andet snakket om:

– Indretning af pladsen – blandt andet brug af “kasserne” fra Oasen
– Indtægter fra Baghaven overstiger forventningerne
– Sløjfning af bestyrelsens kontantbeholdning
– Indkaldelse til møde om indretning af containerpladsen

Hele referatet kan læses her

Venlig hilsen
Bestyrelsen