Havevandring mandag den 27. august

Bestyrelsen går på have-vandring den 27. august
Her sørger vi for, at der er god nok plads på vores små havegange.
Så husk at få klippet hækken m.m.

I ordensreglerne hedder det:
Træer skal vedligeholdes, således at højde og tæthed ikke virker generende på de omkringliggende
haver eller den kørende trafik. I en højde op til 4 m, må træer ikke have grene, der
rager ud over havegangene.
18. Træer, hække og haveområder, skal bringes i rimelig stand senest den 1. juli og igen senest
den 1. oktober. Hække må på intet tidspunkt være så brede at de når ud over asfalten. Medlemmer
med trafikskilte placeret på deres havelod, skal holde skiltene fri for bevoksning,
således at det altid er muligt at se skiltene, ud fra det formål de er placeret.