Få indflydelsen på indretning af affaldspladsen

Vores plads til affaldscontainere og skure på have 66 trænger til en kærlig hånd. Bestyrelsen inviterer til et møde for at få ønsker og ideer til en nyindretning af pladsen. Vi vil meget gerne se nogle af naboerne, men også andre interesserede.
Arbejdet skal munde ud i et oplæg, der kan vedtages af generalforsamlingen.
Vi mødes mandag den 12. marts kl. 18.30 i bestyrelseshuset på have 66.
Er du interesseret i emnet, men er forhindret den pågældende dag, så skriv en mail til: formand@hfsundbyvester.dk