Bestyrelsesmøde 26/2 2018

Bestyrelsen har holdt møde 26/2 2018. Der blev blandt andet snakket om følgende:

  • Madaffald fra Baghaven
  • Løbende afregning fra udvalg
  • Hjemmel for opkrævning af 5000 kroner ved intern flytning
  • Status på udskiftning af vandmålere
  • Reorganisering af affaldsplads

Læs hele referatet her.

Venlig hilsen

Bestyrelsen