Generalforsamling – sæt kryds i kalenderen

Haveforeningens generalforsamling afholdes i år den 23. maj.

Husk: Forslag og forslag til vedtægtsændringer fra medlemmer, kan kun behandles, når de er indgivet til bestyrelsen senest 1. maj. Fremsatte forslag, skal have angivet en periode, for hvilken aktiviteten eller anskaffelsen gennemføres. Såfremt perioden overskrides, bortfalder bevillingen. Hvis fristen involverer bestyrelsen, skal bestyrelsen involveres i tidsfristen.

De bedste hilsner

Bestyrelsen