Bestyrelsesmøde 15/1 2018

Der blev afholdt bestyrelsesmøde 15. januar.
Følgende blev diskuteret:
– Et medlem trådte ud af bestyrelsen – ny næstformand og repræsentant
– Status på gennemgang af dræn
– Etablering af hjertestarter på pladsen og førstehjælpskursus
Find hele referatet her