Kategoriarkiv: Referater 2018

Referat fra bestyrelsesmøde 18. juni 2018

Bestyrelsen holdt møde mandag den 18. juni.

 • Vi fik konstitueret os – med ny næstformand
 • Vi beslutteede en række tiltag for forbedring af forholdene for Baghavens naboer – og Baghaven
 • Vi diskuterede og tog beslutningen vedrørende den øgede trafik med MC’er på stien til Digevej

Læs hele referatet her

Næste bestyrelsesmøde: 13.08.18

Næste træffetid: 30.7.18

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Bestyrelsesmøde 4/6 2018

Bestyrelsen holdt møde den 4. juni 2018.

Find referat her

Der blev blandt andet diskuteret:

 • Konstituering af bestyrelsen
 • Klage over Baghaven
 • Motortrafik på Diamantgang via stien til Digevej

Næste møde er den 18. juni 2018

Bestyrelsesmøde 26/3 2018

Bestyrelsen holdt møde den 26. marts. Vi snakkede blandt andet om:

 • Hjertestarter og førstehjælpskursus
 • Indbrud i Baghaven
 • Status på udskiftning af vandmålere

Læs referatet her

Bestyrelsesmøde 26/2 2018

Bestyrelsen har holdt møde 26/2 2018. Der blev blandt andet snakket om følgende:

 • Madaffald fra Baghaven
 • Løbende afregning fra udvalg
 • Hjemmel for opkrævning af 5000 kroner ved intern flytning
 • Status på udskiftning af vandmålere
 • Reorganisering af affaldsplads

Læs hele referatet her.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Bestyrelsesmøde 29/1 2018

På bestyrelsesmøde den 29. januar blev b.la. følgende vendt:

 • Status på vandmåler-registrering
 • Møde med Baghaven
 • Statusnotater på større projekter fra bestyrelsen

Læs hele referatet her

De bedste hilsner
Bestyrelsen

Bestyrelsesmøde 15/1 2018

Der blev afholdt bestyrelsesmøde 15. januar.
Følgende blev diskuteret:
– Et medlem trådte ud af bestyrelsen – ny næstformand og repræsentant
– Status på gennemgang af dræn
– Etablering af hjertestarter på pladsen og førstehjælpskursus
Find hele referatet her