Kategoriarkiv: Nyheder

Nyheds feed

Få indflydelsen på indretning af affaldspladsen

Vores plads til affaldscontainere og skure på have 66 trænger til en kærlig hånd. Bestyrelsen inviterer til et møde for at få ønsker og ideer til en nyindretning af pladsen. Vi vil meget gerne se nogle af naboerne, men også andre interesserede.
Arbejdet skal munde ud i et oplæg, der kan vedtages af generalforsamlingen.
Vi mødes mandag den 12. marts kl. 18.30 i bestyrelseshuset på have 66.
Er du interesseret i emnet, men er forhindret den pågældende dag, så skriv en mail til: formand@hfsundbyvester.dk

Generalforsamling – sæt kryds i kalenderen

Haveforeningens generalforsamling afholdes i år den 23. maj.

Husk: Forslag og forslag til vedtægtsændringer fra medlemmer, kan kun behandles, når de er indgivet til bestyrelsen senest 1. maj. Fremsatte forslag, skal have angivet en periode, for hvilken aktiviteten eller anskaffelsen gennemføres. Såfremt perioden overskrides, bortfalder bevillingen. Hvis fristen involverer bestyrelsen, skal bestyrelsen involveres i tidsfristen.

De bedste hilsner

Bestyrelsen

Kurve og poser til bio-affald på vej

Københavns Kommune har oplyst os, at det er en fejl, at vi ikke har fået kurve og poser til bio-affald. De sætter det i gang nu. Inden for 3 uger bliver de leveret via post nord til hvert enkelt parcel i  Haveforeningen.  På containter-pladsen er alle containere til bio-affaldet på plads.

Venlig hilsen

Bestyrelsen