Kategoriarkiv: Nyheder

Nyheds feed

Referat fra bestyrelsesmøde 18. juni 2018

Bestyrelsen holdt møde mandag den 18. juni.

 • Vi fik konstitueret os – med ny næstformand
 • Vi beslutteede en række tiltag for forbedring af forholdene for Baghavens naboer – og Baghaven
 • Vi diskuterede og tog beslutningen vedrørende den øgede trafik med MC’er på stien til Digevej

Læs hele referatet her

Næste bestyrelsesmøde: 13.08.18

Næste træffetid: 30.7.18

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Bestyrelsesmøde 4/6 2018

Bestyrelsen holdt møde den 4. juni 2018.

Find referat her

Der blev blandt andet diskuteret:

 • Konstituering af bestyrelsen
 • Klage over Baghaven
 • Motortrafik på Diamantgang via stien til Digevej

Næste møde er den 18. juni 2018

Indkaldelse til generalforsamling og udkast til årsregnskab 2017

Husk generalforsamling onsdag den 23. maj 2017, klokken 18.00 i teltet på festpladsen

Her kan I finde indkaldelsen

Her kan I finde udkast til årsregnskabet 2017

Bestyrelsesmøde 26/3 2018

Bestyrelsen holdt møde den 26. marts. Vi snakkede blandt andet om:

 • Hjertestarter og førstehjælpskursus
 • Indbrud i Baghaven
 • Status på udskiftning af vandmålere

Læs referatet her

Diamantgangen lukket torsdag og fredag uge 15

Bagerste del af Diamantgangen er lukket for gennemkørsel hele torsdag og noget af fredag i næste uge pga. arbejde med dræn ud for have nr. 79

Hilsen

Bestyrelsen

Bestyrelsesmøde 26/2 2018

Bestyrelsen har holdt møde 26/2 2018. Der blev blandt andet snakket om følgende:

 • Madaffald fra Baghaven
 • Løbende afregning fra udvalg
 • Hjemmel for opkrævning af 5000 kroner ved intern flytning
 • Status på udskiftning af vandmålere
 • Reorganisering af affaldsplads

Læs hele referatet her.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Bestyrelsesmøde 29/1 2018

På bestyrelsesmøde den 29. januar blev b.la. følgende vendt:

 • Status på vandmåler-registrering
 • Møde med Baghaven
 • Statusnotater på større projekter fra bestyrelsen

Læs hele referatet her

De bedste hilsner
Bestyrelsen

Få indflydelsen på indretning af affaldspladsen

Vores plads til affaldscontainere og skure på have 66 trænger til en kærlig hånd. Bestyrelsen inviterer til et møde for at få ønsker og ideer til en nyindretning af pladsen. Vi vil meget gerne se nogle af naboerne, men også andre interesserede.
Arbejdet skal munde ud i et oplæg, der kan vedtages af generalforsamlingen.
Vi mødes mandag den 12. marts kl. 18.30 i bestyrelseshuset på have 66.
Er du interesseret i emnet, men er forhindret den pågældende dag, så skriv en mail til: formand@hfsundbyvester.dk

Generalforsamling – sæt kryds i kalenderen

Haveforeningens generalforsamling afholdes i år den 23. maj.

Husk: Forslag og forslag til vedtægtsændringer fra medlemmer, kan kun behandles, når de er indgivet til bestyrelsen senest 1. maj. Fremsatte forslag, skal have angivet en periode, for hvilken aktiviteten eller anskaffelsen gennemføres. Såfremt perioden overskrides, bortfalder bevillingen. Hvis fristen involverer bestyrelsen, skal bestyrelsen involveres i tidsfristen.

De bedste hilsner

Bestyrelsen

Bestyrelsesmøde 15/1 2018

Der blev afholdt bestyrelsesmøde 15. januar.
Følgende blev diskuteret:
– Et medlem trådte ud af bestyrelsen – ny næstformand og repræsentant
– Status på gennemgang af dræn
– Etablering af hjertestarter på pladsen og førstehjælpskursus
Find hele referatet her