Alle indlæg af Søren Krogsgaard

Skraldekørsel 2. juledag

Skraldekørslen juleaften er udskudt til 2. juledag. Vi vil derfor opfordre alle til først at sætte skraldet ud 2. juledag og bede Jer søde medlemmer om at informere de af jeres naboer, som I mistænker, hverken tjekker hjemmesiden eller FB.

Rigtig god jul og et dejligt nytår til Jer alle.

Bestyrelsen HF Sundbyvester.

Vil du være snerydder i Haveforeningen?

I H/F Sundbyvester har vi vores eget snerydder-hold, der sørger for at vejene bliver ryddet for sne i løbet af vinteren. Vi søger flere folk til opgaven, så vi bedst kan sammensætte teams, der dækker hele perioden fra 1. december til 1. marts. Arbejdet består i at stå til rådighed i kortere perioder og, hvis der falder sne eller er behov for saltning, at køre samtlige gange og de offentlige fortove igennem. En kørsel tager ca. 2 timer og skal helst udføres udenfor myldretid. Du får en introduktion til traktor og materiel. Det er et lidt hårdt arbejde og man skal kunne løfte en 25 Kg saltsæk op i saltsprederen.

 Vi vil dele os ind i teams a’ to personer, der så dækker for hinanden i typisk en uge ad gangen. En vagt vil typisk være fra eftermiddag/aften til næste morgen. Der bliver lavet et skema, hvor man kan skrive på hvornår man har mulighed for at tage vagter og efterfølgende vil jeg lave et vagtskema for alle. Vi plejer desuden at være gode til at finde løsninger, hvis man får behov for at bytte vagter i løbet af perioden.

Du får timeløn for den tid du kører og derudover et rådighedsbeløb for de dage hvor du har vagten. Lønsatsen i 2016-17 var 130 kr. pr. rådighedsdag og 200 kr. pr. kørt time (svarende til skraldemændenes løn). Jeg undersøger med bestyrelsen, hvad satserne er i år på mandag. Til orientring blev der ryddet sne i alt fire gange i fjor, men man ved jo aldrig hvor meget det bliver i år. Du skal altså ikke se det som en mulighed for at tjene mange penge, men snarere for at kunne gøre noget godt for foreningen.

 

Hvis du er interesseret, så kontakt mig så hurtigt så muligt, så vi kan planlægge opgaven – vi er sådan set allerede i gang, så skynd dig ;/)

 De bedste hilsner

 Troels Ejsing. Have 13

Tlf.: 26 12 00 13

Ingen skraldeafhentning 29/10

Desværre er vores traktor stadig ude af stand til at køre søndag 29/10.

Det betyder at man selv skal gå op med sit skrald i containeren. Der bliver delt skraldesække ud.

Vær sød at hjælpe de naboer, der ikke selv kan gå op med skraldet og informer dem, som I ved ikke læser på FB.

Vi håber, at problemet er ordnet inden næste søndag.

VH. Bestyrelsen HF Sundbyvester.

 

I skal selv gå op med skraldet søndag 22/10

Desværre er vores traktor ude af stand til at køre på søndag 22/10. Det betyder at man selv skal gå op med sit skrald i containeren. Der bliver delt skraldesække ud.

Vær sød at hjælpe de naboer, der ikke selv kan gå op med skraldet og informer dem, som I ved ikke læser på FB.

Vi håber, at problemet er ordnet inden næste søndag.

VH. Bestyrelsen HF Sundbyvester.

 

Notits fra Bestyrelsen angående disponeringen af legepladsmidlerne

Sensommeren 2017 blev det desværre konstateret, at vores legeplads var rådden på stort set alle dele. Det blev derfor besluttet at rive den ned øjeblikkeligt, så der ikke kunne ske alvorlige ulykker.

Efterfølgende indkaldte legepladsudvalget samtlige interesserede medlemmer til at være med til arbejdet med at opbygge en ny legeplads.

GF har gennem flere år hensat midler (regnskab 2016 viste 140.000 kr.), således at vi havde midler til genopføre legepladsen.

Et par medlemmer har gjort indsigelser i forhold til ovenstående procedure, så vi har derfor spurgt vores advokat om, hvorvidt bestyrelsen har handlet korrekt.

Advokaten mener bestyrelsen har ret til at frigive disse midler, da de er hensat på generalforsamlinger med netop dette formål. Ydermere har samtlige medlemmer haft mulighed for at deltage i arbejdet omkring den nye legeplads.

Sebastian Dragelykke

Formand – HF Sundbyvester

Havevandring den 25. september

Kære medlemmer

Mandag d. 25.09 foretager bestyrelsen have vandring for at sikre sig, at der ikke er nogen hække m.m. der er til gene for biler og cykler – og at der ikke er ukrudt der vokser ud i asfalten. Så sørg gerne for at få klippet ind og ned og eventuelt luget inden da.

 

På forhånd tak

Bestyrelsen HF Sundbyvester

Sebastian Dragelykke

Formand – HF Sundbyvester