Alle indlæg af Søren Krogsgaard

Havevandring mandag den 27. august

Bestyrelsen går på have-vandring den 27. august
Her sørger vi for, at der er god nok plads på vores små havegange.
Så husk at få klippet hækken m.m.

I ordensreglerne hedder det:
Træer skal vedligeholdes, således at højde og tæthed ikke virker generende på de omkringliggende
haver eller den kørende trafik. I en højde op til 4 m, må træer ikke have grene, der
rager ud over havegangene.
18. Træer, hække og haveområder, skal bringes i rimelig stand senest den 1. juli og igen senest
den 1. oktober. Hække må på intet tidspunkt være så brede at de når ud over asfalten. Medlemmer
med trafikskilte placeret på deres havelod, skal holde skiltene fri for bevoksning,
således at det altid er muligt at se skiltene, ud fra det formål de er placeret.

Skrald hentes kl. 9 den 2. september

Skraldeafhentning rykkes til kl. 9 den 2. september pga. af havelågeloppemarked. Hjælp gene med at orientere naboer, der ikke er på Facebook.

De bedste hilsner

Bestyrelsen

Referat fra bestyrelsesmøde 18. juni 2018

Bestyrelsen holdt møde mandag den 18. juni.

 • Vi fik konstitueret os – med ny næstformand
 • Vi beslutteede en række tiltag for forbedring af forholdene for Baghavens naboer – og Baghaven
 • Vi diskuterede og tog beslutningen vedrørende den øgede trafik med MC’er på stien til Digevej

Læs hele referatet her

Næste bestyrelsesmøde: 13.08.18

Næste træffetid: 30.7.18

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Bestyrelsesmøde 4/6 2018

Bestyrelsen holdt møde den 4. juni 2018.

Find referat her

Der blev blandt andet diskuteret:

 • Konstituering af bestyrelsen
 • Klage over Baghaven
 • Motortrafik på Diamantgang via stien til Digevej

Næste møde er den 18. juni 2018

Indkaldelse til generalforsamling og udkast til årsregnskab 2017

Husk generalforsamling onsdag den 23. maj 2017, klokken 18.00 i teltet på festpladsen

Her kan I finde indkaldelsen

Her kan I finde udkast til årsregnskabet 2017

Bestyrelsesmøde 26/3 2018

Bestyrelsen holdt møde den 26. marts. Vi snakkede blandt andet om:

 • Hjertestarter og førstehjælpskursus
 • Indbrud i Baghaven
 • Status på udskiftning af vandmålere

Læs referatet her

Diamantgangen lukket torsdag og fredag uge 15

Bagerste del af Diamantgangen er lukket for gennemkørsel hele torsdag og noget af fredag i næste uge pga. arbejde med dræn ud for have nr. 79

Hilsen

Bestyrelsen

Bestyrelsesmøde 26/2 2018

Bestyrelsen har holdt møde 26/2 2018. Der blev blandt andet snakket om følgende:

 • Madaffald fra Baghaven
 • Løbende afregning fra udvalg
 • Hjemmel for opkrævning af 5000 kroner ved intern flytning
 • Status på udskiftning af vandmålere
 • Reorganisering af affaldsplads

Læs hele referatet her.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Bestyrelsesmøde 29/1 2018

På bestyrelsesmøde den 29. januar blev b.la. følgende vendt:

 • Status på vandmåler-registrering
 • Møde med Baghaven
 • Statusnotater på større projekter fra bestyrelsen

Læs hele referatet her

De bedste hilsner
Bestyrelsen

Få indflydelsen på indretning af affaldspladsen

Vores plads til affaldscontainere og skure på have 66 trænger til en kærlig hånd. Bestyrelsen inviterer til et møde for at få ønsker og ideer til en nyindretning af pladsen. Vi vil meget gerne se nogle af naboerne, men også andre interesserede.
Arbejdet skal munde ud i et oplæg, der kan vedtages af generalforsamlingen.
Vi mødes mandag den 12. marts kl. 18.30 i bestyrelseshuset på have 66.
Er du interesseret i emnet, men er forhindret den pågældende dag, så skriv en mail til: formand@hfsundbyvester.dk