Alle indlæg af Sebastian Dragelykke

Ingen skraldekørsel søndag d. 23.07

Da vi ikke har kunnet finde afløsere til skraldekørslen søndag d. 23.07, bliver medlemmerne nød til selv at gå op og aflevere skraldet denne dag. Venligst hjælp Jeres ældre naboer og informer dem i ved ikke ser online beskeder.

På forhånd tak

senbastian

Gf indkaldelse og forslag til GF 2017

Her er indkaldelsen, bestyrelsens forslag og medlemmernes forslag til Generalforsamlingen 22.05.2017.

Vi har i dag delt det ud til Jer sammen med regnskabet og budgettet, dem har vi dog ikke modtaget digitalt og kan derfor ikke ligge dem op her.

Vi har opdaget at en del af budgetterne er blevet hæftet forkert, så side 5 er før side 4. Det beklager vi.

Vi glæder os til at se Jer!

Bestyrelsen HF Sundbyvester

indkaldelse_og_forslag_GF_2017_HF_Sundbyvester

Husk deadline for forslag til generalforsamlingen

Kære medlemmer af HF Sundbyvester.

Der er deadline for indlevering af forslag til generalforsamlingen 1.  maj. De kan enten sendes til kontakt@hfsundbyvester.dk eller lægges i foreningens postkasse i have 66.

Venlig hilsen
Sebastian Dragelykke
Formand

Træffetiden er aflyst mandag den 13.02 pga. vinterferie

Træffetiden er aflyst mandag den 13.02 pga. vinterferie, hvis du har noget der skal underskrives af bestyrelsen bedes du sende det til kontakt (at) hfsundbyvester.dk

Næste gang der er træffetid er mandag 27.02-2017.

Vi beklager det besvær det måtte medføre

V.H. Bestyrelsen HF Sundbyvester

Nye medlemmer til byggeudvalget

Hf. Sundbyvesters byggeudvalg mangler nye medlemmer.

Byggeudvalget har siden det blev startet bestået at 3 medlemmer. Bjarne (84) Morten (75)  og Hanne (140). Bjarne er allerede stoppet, Morten  og Hanne stopper til næste GF  

For at sikre en god overgang – vil vi gerne have 2-3 nye medlemmer allerede nu. Det skal sikre at der sker en god og langsom introduktion til udvalgets opgaver.

Endvidere skal vi i foreningen i gang med en samling og digitalisering af alle dokumenter vedr. byggeri, brand, skel mv., derfor er det hensigtsmæssigt at nye medlemmer starter nu- da den forestående proces vil betyde at en masse viden og spørgsmål dukker op- og dermed kan blive overleveret i processen.

Man kan læse mere om hvad byggeudvalgets opgaver er i udvalgets kommissorium.

Hvad ønsker vi af kandidaterne:

  1. Interesse for haveforeningens fysiske rammer nu såvel som i fremtiden.

    Lyst til at arbejde i udvalget og til at sætte dig ind i tingene. (Rigtig meget af vores arbejde handler om at se på tegninger – og læse tilladelser mv), så har du viden om og/eller erfaring med byggeri, myndighedsbehandling, BR15 eller lignende – Fx som håndværker, konstruktør, arkitekt, ingeniør mv.  er det super, men ellers vil vi sørge for en grundig introdultion

  2. En person, der er uvildig – forstået på den måde, at det vil være uhensigtsmæssig, med en person der har, eller lige har haft en verserende sag med naboer eller kommunen – omkring byggeri – idet motiverne her kan misforstås.
  3. Lyst og overskud til at tale med foreningens medlemmer både nye og gamle.

 

Se kommissoriet for at læse hvad det indebærer at have en plads i udvalget.

I praksis er arbejdsopgaverne dog:

  1. At besvare mails fra medlemmerne, brandkonsulenten, arkitekter mv. – når der skal bygges nyt, eller hvis medlemmer har spørgsmål om fx hegn, renovering eller andet. Her skifter arbejdsbyrden i takt med hvor mange byggerier der skal i gang.
  2. At udlevere tegninger mv. (indtil vi får digitaliseret- gennemse tegninger, rykke for mangler og påpege ændirnger overfor bygherre – får vi i sidste enden anbefaler bestyrelsen at give fuldmagt.

  3. Vi holder ikke faste møder i udvalget, men mødes efter behov højt sat 1-2 timer en gang om måneden.

  4. Desuden mødes en eller flere i udvalget gerne en gang med nybyggere/medlemmer der skal i gang med at bygge. hvor vi udleverer tegninger, og orienterer om proceduren ifm. Byggerier i haveforeningen.
  5. Endelig har udvalget gennem årene deltaget i møder med bestyrelsen, brandkonsulenten og kommunen.  Ligesom vi løbende har været med til at laver forslag til yderligere regler, procedurer mv. i forhold til byggeri, afvanding, skel mv.

 

Arbejdet i udvalget har været på frivillig basis – men på GF 2016 blev det vedtaget at der gives en årligt honorar på 2500 kr til hvert udvalgsmedlem, hertil udløser hver byggesag ét honorar på 1000 kr ( der fordeles i forhold til udvalgets indsats i sagen)

Send din ansøgning til kontakt@hfsundbyvester.dk eller læg den i postkassen ved have 66, senest 31.12.2016

Nyt om Biksen

En lille update omkring Biksen fra bestyrelsen.
Søndag den 30.10.2016 var sidste dag hvor vi i foreningen selv drev Biksen. Som de fleste af Jer ved var det Baghavens udbud der blev valgt af medlemmerne på vores ekstraordinære generalforsamling. Vi, i bestyrelsen, er derfor i gang med at forhandle kontrakten på plads. Vi håber det går hurtigt, men er samtidig også klar på at det må tage den tid det tager, da det drejer sig om de næste 8 års forpagtning af lokalerne.

Så snart kontrakten er på plads, er det Baghavens plan at starte købmands delen op med det samme, mens de sætter resten af lokalerne i stand.

Vi håber derfor at købmanden igen er åben en gang i november og at hele butikken er klar inden årets udgang. Men vi kan ikke sige noget med garanti endnu.

på vegne af bestyrelsen
Sebastian Dragelykke – Formand

Tak og afklaring

Først og fremmest vil jeg give en kæmpe hånd og på foreningens vegne sige mange tak til de pt. mere end 20 frivillige der hjælper til i Biksen og ikke mindst vores 2 midlertidige bestyrere Lisbeth og Christina, der allerede har lagt mange kræfter i at få det hele til at køre. Uden Jer ville HF Sundbyvester ikke have vores lille oase de næste måneder, så mange tak for det!

For at undgå misforståelser omkring rollefordelingen i den midlertidige drift af Biksen,  kommer her en afklaring:
1. Det overordnede ansvar ligger hos bestyrelsen, det er os og den tidligere bestyrelse der har taget initiativet så Biksen ikke behøvede at være lukket i den periode det tager at få fundet en ny permanent forpagter.
2. Bestyrelsen har ansat 2 midlertidige bestyrere som har ansvar for koordineringen af den frivillige drift af Biksen. Det er også dem der står for vareindkøb, etc, og som har det daglige økonomiske ansvar. Men de handler ud fra bestyrelsens retningslinjer og det er derfor os der har ansvaret i sidste ende. Det er Christina og Lisbeth der er ansat som midlertidige bestyrere, og de har allerede gjort et kæmpe stykke arbejde.
3. De frivilliges opgaver et primært at betjene kunderne i butikken, de har dog også mulighed for at lave arrangementer, foreslå bestemte varer osv, i samarbejde med bestyrerne.
4. Det betyder også at alle spørgsmål der ikke har noget med den direkte drift at gøre skal stilles til bestyrelsen og ikke til bestyrerne. I kan kontakte os på kontakt@bestyrelsen.dk
5. Der bliver brugt mindst muligt penge på at holde Biksen i gang og det er endnu uklart om Biksen kommer til at give et mindre overskud eller et mindre underskud.
Jeg er personligt glad og stolt over at bo i en forening, der på så kort tid kan samles om at holde vores fælles oase i live, så jeg håber at fællesskabet vokser og at alle får en dejlig sommer.
Sebastian Dragelykke
Formand – HF Sundbyvester

Udbud vedrørende drift af BIKSEN

HF Sundbyvester leder efter ny forpagter til vores dejlige oase i
midten af foreningen.

Download materialerne til udbuddet vedrørende forpagtningen af forretningen (nuværende navn: “Biksen” ) Diamantgangen 75, 2300 København S.

Hent materialet her: Hf Sundbyvester udbud af biksen

Midlertidige bestyrere af Biksen

Bestyrelsen har valgt midlertidige bestyrere af Biksen og valget er faldet på en holdløsning, hvor Christina fra have 126 og Lisbeth fra have 68, sammen vil løfte opgaven. De skal sammen med de frivillige, sørge for at vores kære Biksen kan have åbent, indtil udbuddet som forpagter af Biksen er afsluttet og en ny fremtidig forpagter er fundet.

Vi håber meget at alle vil tage godt imod dem og også meget gerne hjælpe til ved at melde sig til at tage en vagt i Biksen. Det kan man gøre ved at skrive til biksen@hfsundbyvester.dk.

Bestyrelsen HF Sundbyvester

Information om Biksen og stillingsopslag

Bestyrelsen i HF Sundbyvester har besluttet at holde Biksen åben i perioden fra 1. juli 2016, hvor den nuværende forpagter stopper og frem til en ny forpagter tager over, omkring oktober 2016. Vores ambition er at Biksen i denne periode, mere eller mindre skal fortsætte som den gør på nuværende tidspunkt, dog uden spillehal da vi ikke mener det er noget vi som forening skal drive.

 
Stillingsopslag
Det er bestyrelsens plan at ansætte en midlertidig bestyrer, der vil få ansvar for vareindkøb, vagtplaner, bogføring og den overordnede drift. Det er altså primært en administrativ post, og det forventes ikke at man også selv står i butikken. Selvfølgelig i samarbejde med bestyrelsen. Den nuværende forpagter vil være behjælpelig med at oplære denne bestyrer og i det hele taget gøre sit for at overgangen forløber så let som muligt. Bestyrelsen anslår at dette arbejde beløber sig i 10 timer ugentligt og betaler et honorar på 5.200 kr. om måneden. Stillingen er med start fra 27.06 og forventet ophør 30. september. Alle medlemmer af HF Sundbyvester kan søge stillingen senest søndag d. 19.06, ved at sende en ansøgning til kontakt@hfsundbyvester.dk eller ved at sende den til HF Sundbyvester, Rubingangen 66, 2300 KBH S.

 

Frivillige til bemanding af Biksen
Vi har brug for din hjælp så meld dig selv og bliv en del af det seje team Biksen!

Arbejdet med at holde Biksen åben i overgangsperioden, håber vi at foreningens medlemmer vil hjælpe til med, på frivillig basis. Det gør I ved at påtage Jer vagter i Biksen, så vi i størst mulige udstrækning kan holde Biksen åben i de nuværende åbningstider. Derfor opfordrer vi alle medlemmer, der har tid, lyst og mod på at stå ulønnet bag disken i Biksen til at skrive en mail til kontakt@hfsundbyvester.dk eller smide en seddel med kontakt oplysninger i bestyrelsespostkassen hurtigst muligt (ved nr.66). Konkret skal man være klar til at påtage sig vagter, a ca. 2-3 timer, minimum 3 gange i perioden.

 

Venlig Hilsen

Bestyrelsen HF Sundbyvester