Notits fra Bestyrelsen angående disponeringen af legepladsmidlerne

Sensommeren 2017 blev det desværre konstateret, at vores legeplads var rådden på stort set alle dele. Det blev derfor besluttet at rive den ned øjeblikkeligt, så der ikke kunne ske alvorlige ulykker.

Efterfølgende indkaldte legepladsudvalget samtlige interesserede medlemmer til at være med til arbejdet med at opbygge en ny legeplads.

GF har gennem flere år hensat midler (regnskab 2016 viste 140.000 kr.), således at vi havde midler til genopføre legepladsen.

Et par medlemmer har gjort indsigelser i forhold til ovenstående procedure, så vi har derfor spurgt vores advokat om, hvorvidt bestyrelsen har handlet korrekt.

Advokaten mener bestyrelsen har ret til at frigive disse midler, da de er hensat på generalforsamlinger med netop dette formål. Ydermere har samtlige medlemmer haft mulighed for at deltage i arbejdet omkring den nye legeplads.

Sebastian Dragelykke

Formand – HF Sundbyvester