Nye medlemmer til byggeudvalget

Hf. Sundbyvesters byggeudvalg mangler nye medlemmer.

Byggeudvalget har siden det blev startet bestået at 3 medlemmer. Bjarne (84) Morten (75)  og Hanne (140). Bjarne er allerede stoppet, Morten  og Hanne stopper til næste GF  

For at sikre en god overgang – vil vi gerne have 2-3 nye medlemmer allerede nu. Det skal sikre at der sker en god og langsom introduktion til udvalgets opgaver.

Endvidere skal vi i foreningen i gang med en samling og digitalisering af alle dokumenter vedr. byggeri, brand, skel mv., derfor er det hensigtsmæssigt at nye medlemmer starter nu- da den forestående proces vil betyde at en masse viden og spørgsmål dukker op- og dermed kan blive overleveret i processen.

Man kan læse mere om hvad byggeudvalgets opgaver er i udvalgets kommissorium.

Hvad ønsker vi af kandidaterne:

  1. Interesse for haveforeningens fysiske rammer nu såvel som i fremtiden.

    Lyst til at arbejde i udvalget og til at sætte dig ind i tingene. (Rigtig meget af vores arbejde handler om at se på tegninger – og læse tilladelser mv), så har du viden om og/eller erfaring med byggeri, myndighedsbehandling, BR15 eller lignende – Fx som håndværker, konstruktør, arkitekt, ingeniør mv.  er det super, men ellers vil vi sørge for en grundig introdultion

  2. En person, der er uvildig – forstået på den måde, at det vil være uhensigtsmæssig, med en person der har, eller lige har haft en verserende sag med naboer eller kommunen – omkring byggeri – idet motiverne her kan misforstås.
  3. Lyst og overskud til at tale med foreningens medlemmer både nye og gamle.

 

Se kommissoriet for at læse hvad det indebærer at have en plads i udvalget.

I praksis er arbejdsopgaverne dog:

  1. At besvare mails fra medlemmerne, brandkonsulenten, arkitekter mv. – når der skal bygges nyt, eller hvis medlemmer har spørgsmål om fx hegn, renovering eller andet. Her skifter arbejdsbyrden i takt med hvor mange byggerier der skal i gang.
  2. At udlevere tegninger mv. (indtil vi får digitaliseret- gennemse tegninger, rykke for mangler og påpege ændirnger overfor bygherre – får vi i sidste enden anbefaler bestyrelsen at give fuldmagt.

  3. Vi holder ikke faste møder i udvalget, men mødes efter behov højt sat 1-2 timer en gang om måneden.

  4. Desuden mødes en eller flere i udvalget gerne en gang med nybyggere/medlemmer der skal i gang med at bygge. hvor vi udleverer tegninger, og orienterer om proceduren ifm. Byggerier i haveforeningen.
  5. Endelig har udvalget gennem årene deltaget i møder med bestyrelsen, brandkonsulenten og kommunen.  Ligesom vi løbende har været med til at laver forslag til yderligere regler, procedurer mv. i forhold til byggeri, afvanding, skel mv.

 

Arbejdet i udvalget har været på frivillig basis – men på GF 2016 blev det vedtaget at der gives en årligt honorar på 2500 kr til hvert udvalgsmedlem, hertil udløser hver byggesag ét honorar på 1000 kr ( der fordeles i forhold til udvalgets indsats i sagen)

Send din ansøgning til kontakt@hfsundbyvester.dk eller læg den i postkassen ved have 66, senest 31.12.2016